Lamina Meditare (met rubberen rand)

145,00

De lamina Meditare (5g plaat) is speciaal gemaakt om het belastende effect van niet natuurlijke Electro magnetische straling zo veel als mogelijk te neutraliseren.
De energetische 5G plaat heeft een diameter van 30 cm met een rubberen rand erom heen en wordt ingezet in belastende electromagnetische omstandigheden, zoals hoogfrequente straling in huis/werkomgeving.
De ervaring is dat deze 5G plaat de straling in de omgeving zo veel als mogelijk neutraliseert.