Toepassingen

Op basis van consensus door toepassing van verschillende beschikbare technologieën zijn de volgende verschillen ten opzichte van een controle situatie waargenomen:

Land- Tuinbouw

 • Wijzigt interacties tussen vaste en vloeibare interfaces, waardoor het zoutgehalte wordt opgelost en verstopping wordt voorkomen;
 • Vermindert de verdamping van grondwater;
 • Bevordert het binnendringen van water in de microporiën van de bodem;
 • Verbetert de waterretentie in de rhizosfeer;
 • Verhoogt de biologische beschikbaarheid van water en voedingsstoffen, waardoor de opname van voedingsstoffen toeneemt;
 • Verbetert de kiemkracht;
 • Verbetert de wortelgroei en ontwikkeling;
 • Verbetert de weerbaarheid (hittestress/ziekten en plagen);
 • Verhoogt de opbrengst en kwaliteit van het gewas;
 • Maakt een vermindering van het gebruik van irrigatiewater mogelijk;
 • Maakt een vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mogelijk.
vitaal telen acqua universo
landbouw bedrijf acqua universo

Veeteelt

 • Verhoog de biologische beschikbaarheid van water en voedingsstoffen;
 • Verbetering van de voedselconversie;
 • Hogere groei en minder uitval;
 • Verbeterde veerkracht (immuniteit/hittestress);
 • Vermindering van de emissies (ammoniak);
 • Koeien: hogere melkproductie;
 • Kippen: betere kwantiteit en kwaliteit van de eieren.

Watergift- en verwarmingsapparatuur

 • Verbetert energie overdracht;
 • Voorkomt en elimineert bestaande kalkaanslag, roest en biofilm;
 • Voorkomt verstopping;
 • Vermindert de pomptijd;
 • Reduceert gebruik chemicaliën;
 • Bespaart energie;
 • Verlaagt de kosten voor operaties en onderhoud.
vitaliser tuinbouw Acqua Universo

Praktijkvoorbeelden

Observaties Wortelontwikkeling opkweek

Plugfase:

In de plugfase werd geen verschil in wortelvorming gevonden in de pluggen van het gezaaide ras. In de pluggen van de onderstam met onbehandeld water waren iets minder wortels zichtbaar dan in de pluggen met vitaal water.

 

Blokfase:

De wortelontwikkeling in de blokken met onbehandeld water was de eerste twee weken sneller met meer vertakking. In de laatste 5 dagen voor afleveren nam de wortelvorming in de blokken met vitaal water aanzienlijk toe.

praktijkvoorbeelden aqua universo

Er zijn van de standaard partij en de proefpartij twee willekeurige plantrijen (=24 planten) bepaald op wortelontwikkeling door ze in te delen in 5 groepen. Groep 1 heeft de meeste wortels zichtbaar aan de onderzijde, groep 5 het minste aantal. De wortels zijn beoordeeld en ingedeeld door een onafhankelijk persoon, zonder informatie over de indeling van de behandelingen.

Omgerekend naar procenten: 

kwaliteitsgroep

vitaal (%)

niet vitaal (%)

1

38

4

2

46

46

3

4

38

4

8

4

5

4

8

Observaties Voedingstoestand steenwolblok tijdens de opkweek

De niet vitale planten laten meer elementen in de voedingsoplossing zitten dan de vitale planten. Rekening houdende met de EC blijven de meeste elementen in verhouding.

 

Tabel 1Voedingstoestand Steenwolblok

 Hoofdelementenmmol/l
 ECpHNH4KNaCaMgNO3ClSHCO3P
             
niet vitaal4,56,8013,83,89,65,011,815,28,91,31,11
vitaal3,57,1010,64,66,03,67,99,86,91,91,01

 

Spoor-

elementen

μmol/l

 

 FeMnZnBCuMo
       
Niet vitaal4619181303,02,8
Vitaal3114141002,52,6

 

Observaties klimatologische omstandigheden

En in andere veldproef waarbij klimatologische omstandigheden werden geanalyseerd werd het volgende waargenomen. Klimatologische omstandigheden in geanalyseerde periode tussen behandeling en controle waren gelijk.

De kastemperatuur (ruimtetemperatuur) is in de meetperiode redelijk vergelijkbaar, echter zien we dat op een aantal dagen de temperatuur overdag bij de controle tot 3,5 °C hoger ligt ten opzichte van de behandeling.

 

praktijkvoorbeelden kastemperatuur acqua universo<br />

Als we naar de bladtemperatuur kijken zien we dat dit verschil vooral de koeling door de plant wordt veroorzaakt. Het bladtemperatuurverschil tussen behandeling en controle is ca. 10 °C.

Het is dus zeer aannemelijk dat de huidmondjes van de behandelde plant op deze dag nog open stonden waardoor de plant in staat was om een deel van de warmte weg te koelen.

 

praktijkvoorbeelden bladtemperatuur

Zowel op de zonnige dagen als op de bewolkte dag zien we een sterkere lichtrespons (meer assimilatie per hoeveelheid PAR-licht) bij de behandelde planten. In beide gevallen is het verschil duidelijk aantoonbaar maar het verschil is het grootst op de bewolkte dag.

praktijkvoorbeelden lichtrespons curve acqua universo

Een greep uit effecten bij andere gewassen:

Gewas / behandeling

Behandeling

Aardbei

(water behandeling)

25% toename van BRIX index 10% meer opbrengst (kg)

Maiskuil

(water behandeling)

25% toename van BRIX index 8% meer opbrengst (ton)

Tarwegras

(water behandeling)

20% meer sap

3 dagen sneller

3x meer wortels

Zoeter (hogere BRIX)

Kom langs

Agenda

Neem

Contact op